IMDB:
6.1
2008
ოქსფორდელი მკვლელები / The Oxford Murders
ოქსფორდელი მკვლელები / The Oxford Murders ქართულად
IMDB:
6.4
2013
ალქაჯები სუგარამურდიდან / Witching and Bitching (Las brujas de Zugarramurdi)
ალქაჯები სუგარამურდიდან / Witching and Bitching (Las brujas de Zugarramurdi) ქართულად
IMDB:
7.0
2017
იდეალური უცნობები / Perfect Strangers (Perfectos desconocidos)
იდეალური უცნობები / Perfect Strangers (Perfectos desconocidos) ქართულად