IMDB:
8.8
2020
კარგი დღე, ცუდი დღე / Iyi Günde Kötü Günde
კარგი დღე, ცუდი დღე / Iyi Günde Kötü Günde ქართულად
IMDB:
6.7
2019
ყველგან შენ / You Are Everywhere (Her Yerde Sen)
ყველგან შენ / You Are Everywhere (Her Yerde Sen) ქართულად