IMDB:
8.2
2019
მხედვარი სეზონი 1 / The Witcher Season 1
მხედვარი სეზონი 1 / The Witcher Season 1 (Mxedvari Sezoni 1) ქართულად
IMDB:
8.1
2017
მოძალადეთა ქუჩა სეზონი 5 / Ripper Street Season 5
მოძალადეთა ქუჩა სეზონი 5 / Ripper Street Season 5 ქართულად
IMDB:
8.1
2016
მოძალადეთა ქუჩა სეზონი 4 / Ripper Street Season 4
მოძალადეთა ქუჩა სეზონი 4 / Ripper Street Season 4 ქართულად
IMDB:
8.1
2014
მოძალადეთა ქუჩა სეზონი 3 / Ripper Street Season 3
მოძალადეთა ქუჩა სეზონი 3 / Ripper Street Season 3 ქართულად
IMDB:
8.1
2013
მოძალადეთა ქუჩა სეზონი 2 / Ripper Street Season 2
მოძალადეთა ქუჩა სეზონი 2 / Ripper Street Season 2 ქართულად
IMDB:
8.1
2012
მოძალადეთა ქუჩა სეზონი 1 / Ripper Street Season 1
მოძალადეთა ქუჩა სეზონი 1 / Ripper Street Season 1 ქართულად