IMDB:
6.1
2002
სიყვარული შეტყობინებით / Two Weeks Notice
სიყვარული შეტყობინებით / Two Weeks Notice ქართულად
IMDB:
6.7
1995
სანამ გეძინა / While You Were Sleeping
სანამ გეძინა / While You Were Sleeping ქართულად
IMDB:
4.8
2009
ყველაფერი სთივის შესახებ / All About Steve
ყველაფერი სთივის შესახებ / All About Steve (Yvelaferi Stivis Shesaxeb Qartulad) ქართულად
IMDB:
7.5
1996
მკვლელობის დროა / A Time to Kill
მკვლელობის დროა / A Time to Kill ქართულად
IMDB:
6.9
2011
უკიდურესად ხმამაღლა და დაუჯერებლად ახლოს / Extremely Loud & Incredibly Close
უკიდურესად ხმამაღლა და დაუჯერებლად ახლოს / Extremely Loud & Incredibly Close ქართულად